Wereldwinkel Hoegaarden
Gemeenteplaats Hoegaarden
Herent
Eerlijke volkskeuken
Eerlijke volkskeuken in het Gemeentehuis op 8 oktober 2016 naar aan leiding van de week van de Fairtrade

Fairtrade

  • Werken aan rechtvaardige handelsregels op lokaal, nationaal en mondiaal niveau 
  • Een bijdrage tot een menswaardig inkomen voor achtergestelde producenten, vooral in het Zuiden
  • Zo rechtstreeks mogelijke aankoop met maximale transparantie 
  • Kiezen voor capaciteitsopbouw van achtergestelde producenten 
  • Respect voor mens en milieu 
  • Duurzaam partnerschap