Wereldwinkel Hoegaarden
Gemeenteplaats Hoegaarden
Herent
Eerlijke volkskeuken
Eerlijke volkskeuken in het Gemeentehuis op 8 oktober 2016 naar aan leiding van de week van de Fairtrade

Disclaimer

Het gebruik van de site van wereldwinkelhoegaarden.be is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. De VZW wereldwinkel Hoegaarden geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van wereldwinkelhoegaarden.be

Gebruik website

De VZW wereldwinkel Hoegaarden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op deze website.

Externe links

Deze website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. VZW wereldwinkel Hoegaarden kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten

Wij hebben niet de intentie om inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht, artiestenrecht of enig andere copywrights. Als inhoud, afbeeldingen op deze website geplaatst onder uw eigendom valt, contacteer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zullen die inhoud onmiddellijk verwijderen

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de VZW wereldwinkel Hoegaarden

Gebruik van cookies

Soms zal de website van www.wereldwinkelhoegaarden.be gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiërenen en het surfen te vergemakkelijken. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.